Priešaušrio Lietuva Serija 1

Okupuotos Lietuvos faktinis valstybės vadovas Adolfas Ramanauskas Vanagas tuomet prieš 73-ejus metus pėsčiomis įveikė kelis šimtus kilometrų, kad parengtų ir įteisintų svarbiausią Lietuvos valstybės dokumentą – 1949 metų LLKS deklaraciją. Būtent vasario 16–ąją, Lietuvos nepriklausomybės akto pasirašymo dieną, Radviliškio rajone, Minaičių kaime, ypatingos konspiracijos akivaizdoje, aštuoni partizanų vadai pasirašė dokumentą, kurio turinys ilgą laiką buvo niekam nežinomas. Apie tai, kokią Lietuvą svajojo atkurti ginkluoto pasipriešinimo kovų vadai, signatarai, atskleisime laidoje „Priešaušrio Lietuva“ – jau ateinantį sekmadienį 14.30 val. per TV8 televiziją. Antrojo pasaulinio karo pabaigos geopolitinę Lietuvos situaciją geriausiai apibūdina paties partizano Adolfo užrašyti atsiminimai „Daugel krito sūnų...“ Išsilavinę žmonės, smetoninės Lietuvos inteligentija, nesitaikstė su priešo primesta ideologija, NKVD žiaurumais, skurdu ir represijomis. Daugiau kaip 30 tūkstančių Lietuvos žmonių tapo partizanais arba jų ryšininkais. Kaip atrodė Alytaus miestas vokiečių okupacijos metais? Kodėl mokytojų seminarijoje tuomet iš po nakties suolai dažnai likdavo tušti? Autentiškais prisiminimais apie partizano priesaikos reikšmę prieš Dievą ir Tėvynę laidos „Priešaušrio Lietuva“ kūrybinei komandai dalinsis garbaus amžiaus sulaukęs A. Ramanausko brolis Albinas. Lietuvos šimtmečio proga signataro, aukščiausio Lietuvos pareigūno artimiesiems ir valstybei geriausia dovana – ne tik generolo palaikų identifikavimas, bet ir istorinio teisingumo sugrąžinimas. Kai įminta pati sunkiausia mįslė – KGB stropiai užmaskuota A. Ramanausko palaikų slėpimo vieta – metas pagalvoti ir apie kitų LLKS signatarų palaikų suradimą, – laidai „Priešaušrio Lietuva“ pasakos istorikai, akcentuodami, kad partizanų kovos Lietuvos istorijoje savo svarba nustelbia net Antrąjį pasaulinį karą.
TVPlay logo

TV PLAY BALTICS AS.