Paslaugų teikimo sąlygos ir privatumo politika

Paslaugų teikimo sąlygos tv3play.lt svetainėje

Šios sąlygos privalomos visiems tv3play.lt svetainės lankytojams. Tačiau 2 ir 3 punktai taikomi tik lankytojams, kurie nusprendžia užsiregistruoti. Svetainėje užsiregistravęs lankytojas turi perskaityti ir sutikti su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis; taip jis įsipareigoja jų laikytis. Operatorius pasilieka teisę nedelsiant uždaryti svetainę lankytojui ir (arba) padaryti paslaugas jam neprieinamas ir (arba) kitaip jam sutrukdyti toliau atlikti neteisėtus veiksmus, jeigu nesilaikoma šių paslaugų teikimo sąlygų. Šių paslaugų teikimo sąlygų nesilaikymas gali būti laikomas ir nusikalstama veikla bei lankytojui užtraukti atsakomybę. Sąvoka „operatorius“ reiškia All Media Lithuania ir (arba) jos iš dalies ar pilnai valdomus filialus.

1. Slapukai

Svetainė naudoja vadinamuosius slapukus. Daugiau informacijos apie juos rasite svetainėje.

2. Asmeniniai duomenys

Lankytojas sutinka, kad jo asmeniniai duomenys, kuriuos jis pateikia operatoriui, bus operatoriaus ar kitos bendrovės, su kuria bendradarbiauja operatorius, naudojami siekiant (I) vykdyti sutartį su lankytoju, (II) vykdyti sutartį, kurią lankytojas, naudodamasis operatoriaus teikiamomis paslaugomis, sudaro su operatoriaus partneriais ir (III) rinkodaros, o taip pat statistikos tikslais. Operatorius įsipareigoja asmeninius duomenis tvarkyti tik pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą. Tuo atveju, jeigu lankytojas atšaukia savo anksčiau duotą sutikimą, jis nebegali naudotis svetaine ir paslaugomis. Lankytojas turi teisę raštu nepritarti tiesioginei rinkodarai.

3. Registracija, vartotojo vardas ir slaptažodis

Lankytojas atsako už tai, kad registruodamasis apie save pateikia teisingus ir tikslius duomenis. Užbaigęs registraciją lankytojas patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi ir tikslūs. Registruodamasis lankytojas įveda vartotojo vardą ir slaptažodį. Šiuos duomenis lankytojas turi saugoti, kad jų nesužinotų įgaliojimų neturintys asmenys. Vartotojo vardą ir slaptažodį naudoti galima tik viename kompiuteryje vienu metu. Vartotojo vardas ir slaptažodis yra asmeniniai, todėl kitas lankytojas jais naudotis negali. Operatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu, pagrįstai įspėjęs, prašyti lankytojo pakeisti slaptažodį. Lankytojas žino, kad toks slaptažodžio pakeitimas gali sukelti laikinų kliūčių jam prisijungti prie svetainės turinio ir paslaugų. Jei lankytojas įtaria, kad jo vartotojo vardą ir (arba) slaptažodį naudoja kitas asmuo, jis turi nedelsdamas pasikeisti slaptažodį. Jeigu operatorius turi pagrindo manyti, kad vartotojo vardą ir (arba) slaptažodį sužinojo arba kitokiu būdu netinkamai panaudojo neturintis teisės juo naudotis asmuo, operatorius turi teisę nedelsiant uždaryti svetainę lankytojui ir (arba) padaryti paslaugas jam neprieinamas ir (arba) kitaip jam trukdyti toliau atlikti neteisėtus veiksmus.

4. Lankytojo atsakomybė

Lankytojas atsako už veiksmus, kurių imasi naudodamasis svetaine ir paslaugomis; lankytojas įsipareigoja atlyginti žalą operatoriui dėl trečiosios šalies reikalavimų, kylančių dėl to, kad lankytojas svetainę ir paslaugas naudoja pažeisdamas paslaugų teikimo sąlygas.

5. Intelektinės nuosavybės teisės

Visas svetainės turinys saugomas Lietuvos ir tarptautinės intelektinės nuosavybės teisės aktų. Visos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su paslaugomis ir svetaine, priklauso arba pagal licenciją suteiktos operatoriui. Griežtai draudžiama be UAB All Media Lithuania (TV3 televizijos) raštiško leidimo naudoti ir platinti (taip pat įterpimo arba"embed" būdu) interneto svetainėse www.tv3play.lt ir www.tv3play.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse bei kitokiais tikslais. Lankytojas atsakingas už tai, kad nei jis, nei kitas asmuo, naudodamasis jo vartotojo vardu ir slaptažodžiu, svetaine ar paslaugomis nesinaudos kitais nei asmeninio naudojimo tikslais ir nepažeis autorinių teisių įstatymų, kitų teisės aktų arba šių paslaugų teikimo sąlygų. Anksčiau minėtų įstatymų, teisės aktų ir sąlygų pažeidimai apima (jeigu tai nėra aiškiai leidžiama) turinio atsisiuntimą, kopijavimą, turinio platinimą, svetainės arba paslaugų naudojimą įranga, kuri leidžia atgaminti turinį, kitais būdais padaro jį prieinamą, arba viešą turinio demonstravimą. Šių nuostatų pažeidimas taip pat gali būti laikomas nusikalstamais veiksmais ir lankytojui užtraukti atsakomybę.

6. Atsakomybės apribojimas

Operatorius nesuteikia jokių garantijų dėl turinio, informacijos, paslaugų ir pan., teikiamų svetainėje. Operatorius taip pat nesuteikia jokių garantijų dėl paslaugų ir svetainės veikimo, prieinamumo, kokybės, tinkamumo naudoti arba paslaugų ar svetainės saugumo. Operatorius neatsako už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, nebent operatorius veikė labai aplaidžiai arba sąmoningai.

7. Nuorodos

Svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines. Operatorius tokių svetainių nekontroliuoja ir neatsako už jų turinį.

8. Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai

Operatorius turi teisę keisti šias paslaugų teikimo sąlygas, o lankytojas įsipareigoja sekti šių paslaugų teikimo sąlygų atnaujinimus bei reguliariai jas perskaityti. Jeigu lankytojas ir toliau naudojasi svetaine ir paslaugomis jau pakeitus paslaugų teikimo sąlygas, laikoma, kad lankytojas sutinka su pakeitimais. Jeigu lankytojas kuriuo nors metu nebesutinka su paslaugų teikimo sąlygomis arba nebegali jų laikytis, jis nebegali naudotis svetaine arba paslaugomis.

9. Techninės naudojimosi paslaugomis sąlygos

Kad lankytojas galėtų naudotis svetaine ir paslaugomis, iš jo reikalaujama turėti atitinkamo pralaidumo interneto ryšį, taip pat aparatinę ir programinę įrangą, atitinkančią technines svetainės specifikacijas. Šios paslaugos nėra įtrauktos į svetainėje teikiamų paslaugų sąrašą. Kad paslaugų kokybė būtų kuo geresnė, rekomenduojame lankytojui tikrinti specifikacijas ir atnaujinti aparatinę įrangą, programinę įrangą ir nuostatas pagal šias sąlygas. Be to, kai kurių paslaugų už Lietuvos ribų nebus galima priimti.

10. Saugumas

Lankytojui draudžiama bandyti apeiti operatoriaus apsaugos sistemą, pvz., pasinaudojus kito lankytojo vartotojo vardu ir slaptažodžiu, arba atskleisti savo vartotojo vardą ir slaptažodį kitam asmeniui ar bandyti patikrinti svetainės saugumą. Lankytojas svetaine ar paslaugomis negali naudotis kenkdamas, gadindamas, perkraudamas svetainės ar blogindamas jos veikimą arba trukdydamas kitam lankytojui naudotis paslaugomis ar svetaine. Lankytojui draudžiama bandyti susikurti neteisėtą prieigą prie kompiuterinės sistemos, tinklo, turinio arba svetainės informacijos ar sistemų, kurios teikia paslaugas. Lankytojui taip pat draudžiama bandyti neteisėtai prieiti prie medžiagos ar informacijos, kuri netyčia tapo prieinama arba yra pateikta svetainėje. Šių nuostatų pažeidimas laikomas nusikalstamais veiksmais ir lankytojui gali užtraukti atsakomybę.

PRIVATUMO POLITIKA


UAB All Media Lithuania, Kalvarijų g. 135, Vilnius („AML“), būdama duomenų valdytoja, renka šioje privatumo politikoje numatytus asmens duomenis nustatytais tikslais.

AML renka asmens duomenis apie:

- interneto svetainės lankytojus ( SLAPUKAI). Video turinio portalas tv3play.lt, kaip ir daugelis tinklalapių, naudoja vadinamuosius slapukus (angl. cookies) tam, kad Jūsų skaitomas ir žiūrimas turinys labiausiai atitiktų Jūsų pomėgius. Slapukas – tai tekstinis failas, kuris yra įrašomas Jūsų kompiuteryje per Jūsų naršyklę, kad mūsų tinklalapis galėtų Jus įsiminti. Slapukas nėra naudojamas Jūsų tapatybės identifikacijai.

Slapukai yra būtini norint naudotis tv3.lt paslaugomis ir turi būti suaktyvinti Jūsų naršyklėje tam, kad galėtumėte išnaudoti visas portalo tv3.lt funkcijas.

Surenkamus duomenis naudojame rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu siekdami pagerinti svetainės veikimą.

Jūsų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą).

Jeigu Jūs turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis el. paštu [internetas@tv3.lt] arba adresu Kalvarijų g. 135, Vilnius.

AML atnaujinus šią privatumo politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą šiame puslapyje.